Zebranie klubu

W dniu 22 czerwca 2021 roku o godzinie 18.oo w lokalu OSP, po przerwie pandemicznej odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia. Na zebraniu omówiony został plan działalności na najbliższy okres letnio-wakacyjny. Plany dotyczyły ewentualnych letnich wyjazdów krajoznawczo-wypoczynkowych oraz innych form rekreacji. Omawiane były także sprawy bieżące i pomocy przy organizacji festynu GCK, który ma się odbyć w dniu 27 czerwca 2021roku na terenie Urzędu Gminy.