O nas

Naszym marzeniem bylo stworzenie takiego miejsca, w którym Seniorzy mogliby się spotykać realizując swoje zainteresowania. To właśnie z  pragnienia mieszkanek Dąbrówki, które po przejściu na emeryturę poszukiwały nowych form realizacji swoich pasji i chęci działania na rzecz innych, 3 października 2018 roku na zebraniu wiejskim podjęto decyzję o powołaniu Klubu Seniora.

Oficjalne Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klubu Seniora w Dąbrówce odbyło się 17 grudnia 2018 roku. Założycielami Stowarzyszenia były osoby: Teresa Jóźwiak, Krystyna Augustyniak, Stanisław Augustyniak, Grażyna Wójcik, Edward Kryszkiewicz, Janina Średnicka, Jan Średnicki, Wanda Jankowska, Marianna Sadowska, Barbara Carzyńska, Wiesław Carzyński, Elżbieta Berlińska, Mirosław Urbanowski, Maria Urbanowska, Lucyna Pakuła, Bożena Szymańska, Stankiewicz Justyna, Leon i Barbara Wójcik, Wawryło Danuta i Zbigniew, Gietka Kazimiera i Stanisław, Wiśniewska Anna, Dobczyńska Krystyna.

Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd w składzie:

  • Teresa Jóźwiak – Prezes
  • Stanisław Augustyniak– Wiceprezes
  • Krystyna Augustyniak – Sekretarz
  • Teresa Augustyniak – Skarbnik
  • Janina Średnicka – członek Zarządu

Zarząd OSP w Dąbrówce, użyczył nam lokalu w którym mamy możliwość organizowania spotkań, zajęć dla seniorów, a także organizowania zebrań członków Stowarzyszenia. Ogromne wsparcie dla naszych działań mamy ze strony Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce.

Celem działalności Klubu Seniora jest m.in. motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego, zwiększania udziału w życiu społecznym, rozwijanie różnorodnych form kulturalno- oświatowych, towarzyskich i organizowanie wypoczynku, rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych starszych mieszkańców Dąbrówki, organizowanie działań, które pomagają nam w zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej. 

Pomimo krótkiego okresu działalności naszego Klubu możemy pochwalić się naszymi działaniami na rzecz seniorów. Jednym z najważniejszych dla naszego Klububyło ozyskanie środków finansowych w porozumieniu z  władzami samorządowymi z Programu Rządowego Senior+ oraz przeznaczenie środków finansowych z budżetu Gminy na remont i przystosowanie lokalu w remizy OSP w Dąbrówce na potrzeby seniorów. Zadanie to zostało zrealizowane do 30 listopada 2019 r.

Zorganizowaliśmy zajęcia gimnastyczne dla seniorów, które odbywają się dwa razy w tygodniu i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Pozyskaliśmy środki finansowe  z budżetu Gminy – tzw. „mały grant‘’ oraz z Programu Rządowego ,,Niepodległa‘ ’na utworzenie grupy teatralnej i wokalnej. Widowisko połączone z występem wokalnym członków Klubu zostało wystawione z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada 2019 r. 

Zorganizowaliśmy też zabawę karnawałową połączoną z pieczeniem pączków i faworków, warsztaty robienia palm wielkanocnych i wyjazd na wycieczkę z najładniejszą palmą na konkurs w Łysych. Zorganizowaliśmy potańcówkę z okazji odpustu w parafii, udział w rejsie wodnym po Narwi, wycieczkę na Podlasie, wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, do Teatru Narodowego oraz uczestniczyliśmy w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe.

Celem działalności Stowarzyszenia Klub Seniora Dąbrówka jest: Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania udziału w życiu społecznym. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. Organizowanie działań, które będą sprzyjać zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich i kółek zainteresowań. Tworzenie warunków ułatwiających integracje z dziećmi i młodzieżą.